KLUB "ZÁHADY a UFO" - EMINES

Moje PLAYLISTY na YouTube,
úsudek je na vlastním uvážení a bez záruky věrohodnosti.

Pokud chceš přehrávat videa přímo na stránkách YouTube,
klikni po spuštění jednotlivého okna pak vpravo dole na logo YT
nebo na www odkaz nad oknem videa.

________________________________________________________________________
celkový počet videí každého tématu jednotlivých playlistů je zobrazen v levém horním okně videa 1/xxx

U.F.O.

U.F.O. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7aWq4QYWDMz0xeSnsc0rHvG 


E.T. - M.Z.

E.T.= M.Z. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7ZUpEof2c_LLsut-MB2aAoL 


ZÁHADY

záhady - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7YpYNxgMK7o0j3LwPeUws5d 


ZÁHADY na MĚSÍCI

záhady na Měsíci - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7Za5edyLHJjEs3jHk7poRDu 


MERMAID - MOŘSKÉ PANNY

mermaid - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7aa9Yl2yjNvs1ca99qM8a3N 


KRUHY V OBILÍ

kruhy v obilí - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7bWu5HmX2jtgKjWHY0RKzVp 


ZVUKY Z NEBE

zvuky z nebe - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7aV6ZbZMDF3fmVjhDtftc3z 


TELEPORTACE

teleportace - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7b7CX-tjOMqBqEyGPLF6ZXD 


VESMÍR

vesmír - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7Yfqvz-nhrLdgghX7ApZXjO 


CHEMTRAILS

chemtrails - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7Yq25B-5wWutqCLuRrUw-5d 


VETŘELCI DÁVNOVĚKU atp.

vetřelci dávnověku apod. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvjAkZS4F7ZjcEYm1eo23ZbYKsB1bUHM


A další témata v přípravě...

Pokud jste se setkali s něčím záhadným, sdělte mi to pomocí vzkazníku níže
a já se rád pokusím o vysvětlení, případně můžeme společně pátrat atp.
Pokud máte zájem spolupracovat, níže jsou podmínky členství.
Hlavně uveďte přesně e-mailovou adresu, jinak nemám šanci odpovědět!

Členství v klubu "ZÁHADY a UFO"

1. - Členem klubu se může stát každý, kdo má zájem seriózně a vědecky napomáhat při objasňování
      záhad, různých jevů a úkazů, v rámci svých možností a znalostí.

2. - Členství je dobrovolné, ale přijetí nového člena schvaluje předseda, po získání referencí a důvěry,
      která je důležitá pro zachování věrohodnosti, vážnosti a reputace klubu. Reference o členech jsou
      interní záležitostí a je přísně zakázáno je jakkoliv šířit.

3. - Člen má právo nahlížet do všech interních dokumentů, být seznámen se všemi nahlášenými 
      případy a je povinen dodržovat mlčenlivost a respektovat anonymitu svědků, hlásících případy
      a poskytujících jakékoliv informace. Nesmí šířit interní informace bez souhlasu předsedy klubu.
      Zavazuje se, že bude napomáhat a šířit kladnou propagaci klubu a získávat nové členy,
      spolupracovníky, odborníky, vyhledávat záhadné případy atd.

4. - Úkolem a účelem klubu je shromažďovat a archivovat materiály o jakýchkoliv záhadách a jevech
      a řešit jejich vysvětlení pomocí všech možných technických prostředků, mimo okultismu apod.
      Všechny dokumenty, fotografie, videa atp., se nesmí veřejně publikovat bez souhlasu předsedy!
      Na případné články, foto-dokumenty atd. se vztahuje autorské právo vlastníka.

5. - Členství je bezplatné a také bez nároku na odměnu nebo náhradu jakýchkoliv výdajů, spojených
      s řešením případů, cestovným apod. Nejsme oficiální organizace, pouze zájmová klubová činnost.

6. - Zájemce o členství uvede ve vzkazníku jméno, věk, jaké má technické možnosti, znalosti v technické
      oblasti, přibližné místo bydliště, zda má vozidlo, příp. další možnosti prospěšné naší činnosti.

7. - Pro členství není podmínkou technická znalost, stačí zájem a iniciativa.

8. - Porušení statutu a jiné neseriózní chování je považováno za okamžité ukončení členství.